Konference, semináře

Konference IZOLACE 2024

Před více než čtvrt stoletím vznikla idea, uspořádat specializovanou konferenci s tématy stavební izolace a stavební fyzika. Uvažován byl pro ni název IZOLACE, doplněný vždy o rok konání. Tato idea vznikla v rámci diskuse uvnitř firmy A.W.A.L., s.r.o., která se celou dobu své existence profesně zabývá touto problematikou. Sen se stal skutečností a před 25 lety se konference IZOLACE konala poprvé. Volně přitom navazovala na konference pořádané doc. Ing. Zdeňkem Kutnarem, CSc., v devadesátých letech.

Existence a funkčnost konference IZOLACE po tolika letech potvrzuje její životaschopnost a význam v daném segmentu stavebnictví. Jako jeden z otců zakladatelů jsem pyšný na to, že po nás tuto aktivitu převzali kolegové a kolegyně, kteří mají chuť pokračovat a úspěšně jdou dál cestou, kterou jsme my nastoupili. 

V průběhu let se uskutečnily nějaké změny, které konferenci posunuly dál. Tím nejdůležitějším bylo sjednocení termínu konference s výstavou Střechy Praha (dnes Střechy-Solar-Řemeslo). Jsou to i další inovace, které konferenci každoročně provázejí. Například vyhlašování výsledků mezinárodní studentské soutěže Memoriál Antonína Fajkoše nebo předávání cen „Zlatý hořák“ významným osobnostem v oblasti izolací a mnohé další. 

Rád bych na tomto místě připomenul osobnosti, které na pořádání konference dlouhá léta participovaly a dodaly jí na vážnosti. Jde o doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., který velmi dlouhou dobu konferenci IZOLACE předsedal. Dále je na konferenci stále přítomno alespoň jméno dalšího odborníka, a to doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc., kterým je zaštítěna soutěž studentů stavebních vysokých škol o nejlepší školní práce v oblasti střech a izolací obecně. Oba jmenovaní pánové zanechali v oboru výraznou stopu a měli velký význam pro popularizaci izolací a stavební fyziky. Sluší se na ně nezapomínat. Totéž platí o prof. Ing. Josefu Oláhovi, Ph.D., který, pokud může, stále se konferencí IZOLACE zúčastňuje. 

Nicméně, jak pan profesor Oláh, tak i já se dnes už spíše držíme v pozadí a své role vidíme v pomoci těm, kteří pokračují v námi začaté práci. Vždy je totiž důležité se potkávat, vzájemně se učit a předávat si informace. Minimálně proto, aby jednou již nabyté zkušenosti nezmizely v propadlišti dějin a nebylo nutné je znovu objevovat. 

Současná doba je velmi uspěchaná. Proto je konference IZOLACE místem, kde kromě unikátních informací, které byste jinak jen těžko sháněli, dostanete i čas na setkání s přáteli z oboru nebo třeba s obchodními partnery. 

Jako pořadatelé jsme si nikdy nevedli striktní statistiky o počtu návštěvníků nebo přednášejících na jednotlivých ročnících konferencí. Nicméně kapacitu sálu na výstavišti jsme vždy zaplnili. To představuje rok, co rok dvě stovky posluchačů, kteří si udělají čas a přijdou si poslechnout novinky z oboru, nebo alespoň pozdravit přátele a kamarády. Příjemnou atmosféru vždy podtrhuje dobré jídlo a pití.

Pro všechny, kteří konferenci IZOLACE 2024 navštíví (čtvrtek 15. února 2024, Výstaviště Praha-Letňany), mám vzkaz – určitě vás mile překvapí její obsah, který je tentokrát velmi našlapaný. Věnovat se bude tématu Poruchy nejen fotovoltaické aneb Co už střecha nevydrží.

Kompletní program už teď najdete na Konference – IZOLACE.cz, kde také probíhá registrace. Těšit se samozřejmě můžete na tradiční přátelskou atmosféru, která je pro konference IZOLACE tak charakteristická.

Doc. Ing. Marek Novotný, PhD.
jeden ze zakladatelů tradice konferencí IZOLACE