Konference, semináře

Konference Hydroizolace spodních staveb

Slovenská stavební vědecko-technická společnosť a Slovenská komora stavebních inženýrů pořádají dne 8. listopadu konferenci Hydroizolace spodních staveb. Konference se koná v kongresovém sále Svazu slovenských vědecko-technických společností, Koceľova 15, Bratislava.

Cílem konference konference je zaměřit pozornost na předpokládanou životnost podzemních částí budov. Hydroizolace je podle životnosti možné rozdělit do tří kategorií.
● snadno opravitelné,
● těžko opravitelné
● trvalé, resp. dosahující stejné životnosti jako celá budova.

Z programu
● Hydroizolácie včera a dnes – Ing. Jozef Bako, PhD., STAVRES, s. r. o., Šala;
● Skúsenosti súdneho znalca v oblasti hydroizolácie spodných stavieb budov – doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava;
● Hydroizolácie spodnej stavby na báze asfaltových pásov – Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., Ing. Peter Malych, PhD., ICOPAL;
● Konštrukčné a materiálové riešenia hydroizolácií spodných stavieb a ich spoľahlivosť – prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Cech strechárov Slovenska ;
● Vodotěsné izolace spodní stavby – technické řešení – výhody a nevýhody – Ing. Marek Novotný, Ph.D., FA ČVUT v Praze/A.W.A.L., s. r. o., Ing. Michal Šída, Ph.D., A.W.A.L , s. r. o.;
● Vodotesné izolácie spodnej stavby na báze modifikovaných asfaltových pásov – Dr. Ing. Petr Jůn, AXTER CZ, s. r. o.,
● Izolácie spodných stavieb – použitie betonitových izolačných systémov – Ing. Juraj Krätsmar- Šmogrovič, PASTELL, spol. s r. o.;
● Sanácia hydroizolácie spodnej stavby IT centra skupiny Erste Bank – Praha. Praktické skúsenosti zo sanácie vodotesných izolácií spodných stavieb – Ing. Vladimír Fábry, BAUSAN INJEKT, s. r. o./ RiviTrade, s. r. o., Praha;
● Dominantné detaily pri řešení vodotesných izolácií – Ing. Antonín Parys, autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví;
● Povlaková hydroizolácia a ochrana nopovej fólie – Ing. Josef Remeš, FAST VUT v Brně;
● Směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou vydaná Českou hydroizolační společnosti ČSSI v roce 2013 – Ing. Luboš Káně, Ph.D., technický ředitel, DEK, a. s., Praha, předseda České Hydroizolační společnosti ČSSI.

Další informace a přihlášku najdete zde
mi podle podkladů pořadatele