Konference, semináře

Konference Fibre Concrete 2013

Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Českou betonářskou společností pořádá ve dnech 12.–13. září 2013 v konferenčním sálu hotelu DAP v Praze (Vítězné náměstí 4/684, Praha 6) konferenci Fibre Concrete 2013.
 
Fibre Concrete 2013 je mezinárodní konference zaměřená na betony s rozptýlenou výztuží, která má dnes již svou tradici. Koná se jednou za dva roky a jejím cílem je vytvořit platformu pro diskuse o nových poznatcích z teorie i navrhování v oblasti vláknobetonů. Prezentuje výsledky experimentálního výzkumu, vývoje nových materiálů, rozvoje nových návrhových metod a jejich zavádění do projekční praxe. Součástí konference jsou ukázky úspěšných aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích.
Podrobnosti o konferenci najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele