Konference, semináře

Konference Energetický management

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pořádá dne
5. 10. 2010 v hotelu Duo (Teplická 492/19, 190 00
Praha 9) první celostátní konferenci o energetickém
managementu.

Konference je pořádána po záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu a Ministerstva životního prostředí České
republiky. Na programu budou následující témata:
Certifikace systému managementu hospodaření
s energiemi
Podpora zavádění energetického managementu do
praxe
Energetický management – efektivní nástroj pro
snižování emisí skleníkových plynů
Zkušenosti s implementací EN 16001 do
integrovaného systému managementu společnosti Českomoravský cement,
a. s.
Energis – technický nástroj energetického
managementu
Energetický management ve společnosti POCLAIN
HYDRAULICS, s. r. o.
Praktické zkušenosti při zavádění energetického
managementu
Energetický management v Golf hotelu Adámkova
vila
 
Na konferenci navazuje dne 6. 10. 2010 workshop,
který se koná v konferenčním sále TZÚS, Prosecká 811/76a,
Praha 9. Prostřednictvím případových studií se účastníci
seznámí s požadavky normy ČSN EN ISO 16001:2010,
legislativou, identifikací a hodnocením energetických aspektů,
monitorováním a měřením, požadavky na dokumentaci či vztahem
mezi ISO 14001EN 16001.
Podrobný program a elektronický formuláč přihlášky
najdete na stránkách http://en16001.tzus.cz.
 
Kontakt
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9-Prosek
Ing. Adéla Nováková
Tel.: 286 019 430, 725 831 272
E-mail: novakovaa@tzus.cz
 
mi