Konference, semináře

Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., pořádá ve dnech 7.–9. 6. 2011 již 15. ročník konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky.
Konference se již tradičně uskuteční ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT v Telči (nám. Jana Kypty 74). Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 3 kreditními body.
 
Tematické okruhy
● Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
● Výrobky z druhotných surovin
● Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
● Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
● Pojiva – procesy, metody a vlastnosti
● Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity
● Numerické modelování nových vláknových kompozitů, lomová mechanika a pravděpodobnostní metody navrhování konstrukcí
● Nové zkušební metody a nové racionalizované technologie
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
 
Kontakt
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.
Hněvkovského 65, 617 00 Brno
Marcela Klimešová, tel. 543 529 248, klimesova@vustah.cz
Ivana Vaisová, tel. 543 529 245, i.vaisova@vustah.cz
mi