Konference, semináře

Konference Dřevěné stavění

V rámci doprovodného programu veletrhu For Arch se koná 22. 9. 2011 od 10 h v konferenčním sále 1 (vstupní hala PVA Letňany) konference Dřevěné stavění. Je určena stavebním inženýrům, architektům, developerským společnostem a investorům, veřejné správě (stavebním a investičním odborům), zástupcům příslušných ministerstev, studentům odborných středních a vysokých škol.
Dřevo stále více nachází uplatnění i ve spojení s jinými materiály a jinými typy konstrukcí. Konference si klade za cíl přispět ke stavbě pomyslného mostu spojující břeh dosavadních, u nás tradičních, konstrukcí s břehem moderního stavění, kde má dřevo nezastupitelnou dokonce stále posilující pozici.
 
Tematické bloky:
● Energie, CO2, ekonomické aspekty,
● Tepelná izolace, průvzdušnost a difuze fasád dřevěných budov,
● Příklady realizací (zahraniční zkušenosti).
 
Přípravný výbor:
Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu
Ing. Martin Růžička, PENATUS, s. r. o.
Mgr. Michal Babor, časopis Dřevo&Stavby, PRO VOBIS, s. r. o.
Ing. arch. Pavel Horák, Domesi, s. r. o./Prodesi, v. o. s.
 
Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program byl ohodnocen 5 kreditními body.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.