Konference, semináře

Konference DIGI 2019 – Digitální technologie a kulturní dědictví

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2019 se v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 833/31, Praha 1) koná 4. ročník konference DIGI 2019 – Digitální technologie a kulturní dědictví. Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.
Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Tematické okruhy
Dokumentace památek
– sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další; zpracování archivace a prezentace – 3D modely, letecké modely, 3D Mapping, BIM, publikace a prezentace výsledků
Interaktivní expozice – expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka
Digitalizace 2D – digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, negativů, filmových a zvukových záznamů; praktické zkušenosti s digitalizací
Internetové a mobilní aplikace – aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch
Virtuální realita – prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle ad.

Podrobné informace najdete na webu www.digiheritage.cz. Konferenci organizuje Omnium, z. s.
mi s využitím podkladů pořadatele