Konference, semináře

Konference Defekty budov 2023

Letos již popatnácté se 23. listopadu 2023 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružení výrobců pro ploché střechy.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Přímo bude navazovat na loňský ročník zaměřený na fotovoltaiku.

První ročník v roce 2009 se konal při příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Svými vystoupeními konferenci obohatili např. prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSs. a doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Následující ročník v roce 2010 se nesl v duchu tématu Střechy, hydroizolace, prevence, tvorba norem a za cíl si kladl upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů a shrnout zkušenosti z jejich oprav. Odbornou veřejnost mohly zajímat informace o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN  731901 Střechy a tehdy připravované ČSN řady Hydroizolace. Novinkou třetího ročníku v roce 2011 bylo zvolení nového místa setkání. Místem setkání se stal Areál VŠTE na Okružní ulici. Na konferenci se sešly legendy hydroizolací v České republice – vedle doc. Kutnara, Ing. Záviš Bozděch a Bedřich Centner.  Z dalších ročníků stojí za zmínku pátý ročník v roce 2013, kdy byla konference zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Za přelomový ročník konference je možné považovat osmý ročník v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS. V roce 2020 se konference díky pandemické situaci neuskutečnila. Další zlomový ročník je možné nazvat ten třináctý v roce 2021, kdy se konference uskutečnila hybridní formou. Loňský čtrnáctý ročník v roce 2022 věnovaný problematice fotovoltaiky se uskutečnil také hybridní formou. Letošní ročník bude probíhat pouze prezenční formou.

Letošní ročník bude opět specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům. Na letošním ročníku se podělíme o nové zkušenosti získané během posledního roku. Moderátorem konference bude Dr. Hrzina ze Solární asociace. 

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konferenční příspěvky budou zveřejněny na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

PROGRAM:
DEFEKTY BUDOV 2023, Přednášky – čtvrtek 23.11.2023 mezi 9,00 – 17,0 h

Fotovoltaické systémy na šikmých střechách

1. Fotovoltaické systémy – základní přehled a legislativa
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Solární Asociace

2. Fotovoltaika na střechách se skládanou keramickou krytinou.
Mgr. Daniel Frejvald
Wienerberger s.r.o.

3. Fotovoltaika na střechách s plechovou krytinu 
Miroslav Oudes 
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. 

Fotovoltaické systémy na plochých  střechách – Sdružení výrobců pro ploché střechy

4. Fotovoltaické systémy na plochých střechách.
Blerand Osmani
ERDENERGIE s.r.o.,

5. Odvodnění, záchytné systémy a prostupy na střechách s FV
Ing. Lukáš Smolík
TOPWET s.r.o.

6. Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností 
Ing. Miloš Lebr, CSc
Kovové profily s.r.o., 

7. Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce, střešní skladby a FV 
EJOT CZ, s.r.o., 
Ing. Tomáš Gajdzica

8. FV z pohledu výrobců povlakových krytin 
Fatra, a.s.,
Ivan Kučera 

9. FV z pohledu výrobců tepelných izolací 
Puren s.r.o., 
Ing. Martin Link  

Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách a bezpečnost fotovoltaických systémů 

10. Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách 
Ing. Pavel Dostal 
GreenVille service s.r.o., 

11. Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů. 
Ing. Jaroslav Soukup
HZS Jihočeského kraje

12. Fotovoltaika na střechách z pohledu statika a znalce  
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
ZČU Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky, VEJVARA PROJEKT s.r.o. 

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference ZDE.

Podle podkladů pořadatele