Konference, semináře

Konference Defekty budov 2022 – program

Letos již počtrnácté se 24. listopadu 2022 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov.

Letošní ročník bude specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. Program konference je rozdělen do tří bloků: Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou, Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi. Třetí blok nese název: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů. Druhý blok přednášek je připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy (www.systemovaplochastrecha.cz), jehož členové zajišťují část přednášek.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz, Izolace.cz a Konstrukce.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference defektybudov.vstecb.cz.

Program konference:

I. Blok: Úvod do problematiky a fotovoltaické systémy na šikmých střechách

Fotovoltaické systémy v kontextu dalších zdrojů el. energie a povolovací procesy v rámci instalace fotovoltaických systémů
Blerand Osmani
ERDENERGIE s.r.o.,

Fotovoltaické systémy-základní přehled
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Solární Asociace

Kotvení fotovoltaických panelů na drážkovanou plechovou krytinu
Ing. Martin Link
RHEINZINK ČR s.r.o.

Fotovoltaika na střechách se skládanou keramickou krytinou
Mgr. Daniel Frejvald
Wienerberger s.r.o.

II. Blok: Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi

Konstrukční systémy fotovoltaiky na stávajících a nových plochých střechách
Blerand Osmani
ERDENERGIE s.r.o.,

Způsoby instalace fotovoltaických systémů z pohledu realizační firmy
Pavel Rybníček, Dis.
Izolex Moravia, spol. s r.o.,

Odvodnění, záchytné systémy a prostupy na střechách s FV
Jan Dvořák
TOPWET s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy

Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností
Ing. Miloš Lebr, CSc
Kovové profily s.r.o., přidružený člen Sdružení výrobců pro ploché střechy

Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby
Ing. Tomáš Gajdzica
EJOT CZ, s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy

Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců povlakových krytin
Ing. Ivan Kučera, Fatra, a.s., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy
Dr.-Ing. Petr Jůn, AXTER CZ, s.r.o. , člen Sdružení výrobců pro ploché střechy

Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců tepelných izolací
Puren s.r.o., Ing. arch. Luděk Kovář, člen Sdružení výrobců pro ploché střechy
ROCKWOOL, a.s., Halina Kučerová, člen Sdružení výrobců pro ploché střechy

III. Blok: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů

Zkušenosti s fotovoltaickými systémy na plochých střechách
Doc. Ing. Matek Novotný, Ph.D.
ČVUT FA Praha

Diagnostika fotovoltaických systémů pomocí termokamery
Ing. Anna Mikešová Korbářová, Ph.D.
W-Technika group s.r.o

Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Solární Asociace

podle podkladů pořadatele