Konference, semináře

Konference Asfaltové vozovky 2011

Sdružení pro výstavbu silnic Praha a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky, pořádají již devátou mezinárodní konferenci Asfaltové vozovky. Konference se uskuteční ve dnech 22.–23. listopadu 2011 (úterý, středa) v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích.
Program
1. den, 22. 11. 2011 (úterý)
* Vystoupení hostů
* Aktivity Světové silniční asociace AIPCR v oblasti asfaltových vozovek v období 2007–2011
* Předpokládaný vývoj v oboru asfaltových vozovek v ČR a možné přínosy konference AV ’11
* Systémy hospodaření s vozovkou, diagnostika v procesu přípravy silničních prací
* Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací
* Technologie oprav a údržby vozovek ve správě ŘSD ČR a ve správě krajů a měst – 1. část
2. den, 23. 11. 2011 (středa)
* Technologie oprav a údržby vozovek ve správě ŘSD ČR a ve správě krajů a měst
* Technologie zohledňující aspekty životního prostředí a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 
Zároveň s konferencí proběhne i doprovodná odborná výstava.
Informace o konferenci a formulář přihlášky najdete zde.
 
Kontakt
PRAGOPROJEKT, a. s., středisko SVS
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 582 117; 286 582 435
 
mi podle podkladů pořadatele