Konference, semináře

Jubilejní 15. ročník konference Defekty budov 2023 je minulostí 

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Patnáctý ročník se konal 23. listopadu v kampusu VŠTE na Okružní.  Konference se opět uskutečnila pouze fyzicky a účastnilo se ji celkem 71 posluchačů z řad odborné veřejnosti, které doplnili téměř dvě stovky studentů z VŠTE. 

V návaznosti na úspěšný 14. ročník konference s tématikou fotovoltaiky byl i tento letošní specificky zaměřen na solární energetiku. Účast na konferenci ukázala, že v době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Podnázev konference – „Nové zkušenosti“ poukazoval na hlavní téma konference.

Vlastní program konference byl rozdělen do tří bloků:
1) Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou a legislativa,
2) Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi.
Třetí blok nesl název: Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách, statika a bezpečnost fotovoltaických systémů.
Druhý blok přednášek byl připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy , jehož členové zajišťovali část přednášek.

Programem konference provázel člen Solární asociace. 
Jednotlivé příspěvky v PDF formě budou pro účastníky konference ke stažení ze stránek konference.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník konference.

Podle podkladů pořadatele

Pozvánka na akci: Konference Defekty budov 2023