Konference, semináře

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi 5

Ve dnech 3.–4. listopadu 2011 proběhl v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem již výroční pátý ročník konference Dřevostavby v praxi, kterou organizovala divize Rigips. Na akci přijelo 270 odborníků z projekčních a realizačních firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb.
Ve dvou odborných blocích s nosným tématem požární problematiky dřevostaveb přednášeli mluvčí z odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR, Profesní komory požární ochrany, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební a bezpečnostního inženýrství, a také zkušení odborníci s mnohaletou praxí ze soukromých institucí. Diskuse, kterou toto téma rozvířilo, byla zajímavá určitě nejen pro dřevostavbaře, ale i pro hasiče.
Na dvoudenní konferenci bylo prezentováno 26 odborných přednášek. Řada z nich na další technická a stavební témata. Z 27 partnerských společností byli po celou dobu akce k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.
Na konferenci také proběhl slavnostní křest nové knihy Dřevěné konstrukce, příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Publikaci přeložil Ing. Bohumil Koželouh, CSc., a vydalo Informační centrum ČKAIT. Kniha je aktuální a praktickou sbírkou příkladů a učebnicí, která ukazuje vstup do nové koncepce dimenzování a nové možnosti, které norma dřevostavbařům poskytuje.
V dotaznících spokojenosti získaly od posluchačů nejvyšší hodnocení přednášky z oblasti požární problematiky: „Základní požadavky právních předpisů a norem požární bezpečnosti staveb spolu s chybami v požárně bezpečnostních řešeních projektů“ a také „Prokázání požárně bezpečnostních vlastností stavby při kolaudaci“ (Ing. F. Chuděj, Profesní komora požární ochrany), „Předávání dřevostaveb do užívání z pohledu hasiče“
(I. Nohová) a „Připravované změny v právní úpravě požární ochrany“(Ing. plk. R. Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR).
Mezi nejzajímavější příspěvky z technické oblasti patřil projekt velké dřevostavby „Mateřská škola v Mariánských Lázních“ (Masák & Partner, s. r. o., Vincent Guillot, Ecomodula s. r. o.), „Řešení komplikovaných detailů vzduchotěsných vrstev“ (K. Bulín, Dörken, s. r. o.) a také nový systém řešení „Nadkrokevní střešní izolace“ v kombinaci se sádrovláknitými deskami Rigidur (J. Provázek, Rigips) a minerální izolací Isover Plus+ (Ing. P. Vacek, Isover).
CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Lucie Valterová, lucie.valterova@saint-gobain.com.
tisková zpráva
 
Dřevostavby v praxi 5 – přednáškový sálKřest knihy Dřevěné konstrukce, příklady a řešení podle ČSN 73 1702