Konference, semináře

Izolační materiály ve stavbách a jejich chování při požáru

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního
inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství zvou na konferenci s tematikou Izolační
materiály ve stavbách a jejich chování při požáru

a praktické simulace zkoušek na oheň u nejčastěji
používaných izolací.

Akce proběhne 15. 4. 2008 v areálu Technické
univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Seminář je
celodenní, ubytování pro zájemce zdarma na kolejích Vysoké školy
báňské Ostrava (ze 14. na 15. 4). Akce je součástí
vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání
ČKAIT.
Seminář má omezenou kapacitu, prosíme o potvrzení účasti
co nejdříve na e-mailové adrese office@idmz.cz.
 
Dopolední program: odborné přednášky k dané problematice
od 9.30 h v konferenčním sále NA2, VŠB-TU Ostrava, ul.
17. listopadu 15, Ostrava-Poruba.
● Zahájení – doc. dr. Ing. Aleš Dudáček, děkan fakulty,
● Ing. Bradáčová, CSc., TU VŠB Ostrava: Vyhláška 23/2008
Sb.,
● Ing. P. Vaniš, CSc., CSI, a. s., Praha: Hodnocení
požární bezpečnosti zateplovacích systémů,
● Ing. Pavel Neudert, CSc.: Požadavky na střechy
z hlediska požární bezpečnosti staveb,
● Ing. Miroslav Smolka, MBA: Požární odolnost a reakce
plochých střech na oheň,
● Ing. Otto Dvořák, Ph.D.: Toxicita plynných zplodin tepelného
rozkladu a hoření vybraných izolačních materiálů ve
stavbách,
● Ing. Vladimír Raušer: Návrh předávací dokumentace pro
kolaudační řízení,
● Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.: Nejčastější nedostatky při
navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady
v praxi.
 
Odpolední program: praktická simulace zkoušek nejčastěji
používaných izolačních materiálů na oheň. Simulace proběhnou
v areálu firmy LIBROS na adrese Palackého 1114, Ostrava-Přívoz
od 13.30 hodin.
 
Pro účastníky semináře je zabezpečena autobusová doprava
z vlakového nádraží Ostrava-Svinov na fakultu VŠB, následně
doprava z VŠB do areálu firmy LIBROS a zpět na nádraží
Ostrava-Svinov.
Agentura IDMZ