Konference, semináře

Hliněné sdílení 2019 – využití přírodní hlíny pro stavební i nestavební účely

Sdružení hliněného stavitelství, z. s., a Fakulta architektury VUT v Brně pořádají 7. 2. 2019 od 15.30 h na FA v Brně, (Poříčí) 4. ročník akce Hliněné sdílení. Dozvíte se novinky z oboru, o realizacích hlínařů, materiálech na trhu a nabídce certifikovaných hlínařských kurzů. Do tohoto ročníku je netradičně zařazeno i nestavební užití hlíny – kosmetika a výtvarná díla z keramiky. Smyslem akce je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o oblasti hliněného a přírodního stavitelství a přivítání nových zájemců o tento přírodní materiál.

Jedná se o veřejnou a maximálně otevřenou akci, která je zaměřená nejenom na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o možnosti navštívit certifikované kurzy Poznej hlínu nebo získat kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb. Celá akce bude zakončena diskusí.

Pozvánku s programem najdete zde. Podrobnosti najdete také na facebooku zde. Vzhledem k omezené kapacitě je doporučeno rezervovat si místo e-mailem (Prosím o rezervaci 1 místa na akci Hliněné sdílení) na adresu info@hlina.info do středy 6. 2. 2019 do 23 h.

wd