Konference, semináře

Green Walk Green Talk: Rezidenční projekt Botanica K s recyklací šedé vody a certifikátem BREEAM

Česká rada pro šetrné budovy připravuje další exkurzi ze série Green Walk Green Talk, tentokrát do budovy Botanica K mezi ulicemi Laténská a Pod Stolovou horouv Praze 5. Exkurze se uskuteční 11. 10. 2017. 

Podzimní Green Walk Green Talk provede účastníky novou rezidenční výstavbou Botanica K, která je navržena v nízkoenergetickém standardu. Prohlédnout si můžete dokončenou budovu K3,4 a budovu K1,2 ve výstavbě. Budova Botanica K1,2 již získala jako první bytový dům v České republice Interim certifikát pro schéma International New Construction 2013 – Residential a cílí na výsledné hodnocení BREEAM Very Good. Mimo jiné se ve všech budovách Botanica K počítá se systémem pro hospodaření s šedou vodou, v rámci kterého bude pro splachování toalet využita přečištěná voda z umyvadel, van a sprch. U domu bude navíc umístěna akumulační nádrž pro zachycování dešťových vod, jež mohou být dále využity pro zalévání zeleně v okolí domu.
V rámci exkurze budou představeny:
● Využití dešťové vody z akumulační nádrže;
● Technologie šedé vody pro splachování WC;
● Práce s materiály: zabudované materiály jsou kontrolovány z hlediska obsahu těkavých organických látek. Veškeré zabudované dřevo je s certifikáty PEFC nebo FSC, ostatní dřevo použité během výstavby je legálně těžené a obchodované. Minimálně 95 % odpadu vznikajícího na stavbě je tříděno a odkloněno od skládky. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí po výstavbě je sestaven „Indoor Air Quality Plan“ – plán průběhu výstavby;
● Solární termické kolektory;
● Certifikace BREEAM – zkušenosti z certifikace.

Představení projektu: Ing. Petr Dušta, senior projektový manažer, Skanska Reality, a. s., a Ing. Jakub Kiska, projektový manažer, Skanska Reality, a. s.
Kapacita účastníků je omezena na 20 osob, z jedné společnosti max. jedna osoba. Podrobné informace a registrační formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele