Konference, semináře

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava pořádá Den otevřených dveří

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava zve všechny uchazeče o studium na tradiční Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 20. ledna 2012 v prostorách fakulty (L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba).
Zahájení proběhne v 9 hodin v posluchárně LPH 108. Zájemci zde budou informováni o přijímacím řízení a seznámení s nabídkou studijních oborů. Prohlídka laboratoří, učeben a dalších pracovišť proběhne ve skupinách, které budou provázet mladí pracovníci fakulty.
Ukončení Dne otevřených dveří se předpokládá ve 12 hodin.
zdroj: FAST