Konference, semináře

Dvoudenní seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce.

Pro velký zájem o tuto problematiku přidáváme další termín prezenčního dvoudenního semináře, který seznámí účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Získají tak informace o současných poznatcích z oblasti výroby a zkoušení betonové směsi, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany. Navíc jsme seminář rozšířili o problematiku speciálních betonů.

Součástí semináře je i prohlídka laboratoří Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Seminář se bude konat na Stavební fakultě ČVUT v Praze 29. a 30. listopadu 2023 od 9:00.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního semináře – platnost 3 roky.

Podívejte se na podrobný program a neváhejte se registrovat!