Konference, semináře

Druhý ročník Wienerberger fóra

Odborná veřejnost dostává v lednu 2010 už druhou příležitost
setkat se a vyměnit si svoje názory v rámci diskusní
platformy Wienerberger fórum.

Kromě témat oblíbených již z loňska, jako josu například
statika staveb a tepelná technika, se bude letos na seminářích
nově hovořit i o evropských normách a výrobních
zkouškách výrobků POROTHERM. Zájemci se mohou setkat v Ostravě
(5. ledna), Brně (7. ledna), Českých Budějovicích
(12. ledna), Plzni (14. ledna), Praze (19. ledna),
Liberci (21. ledna) a Hradci Králové
(26. ledna).
Po dobrých zkušenostech z prvního ročníku proběhne
Wienerberger Fórum 2010 již v sedmi městech. Protože kapacita
seminářů byla v roce 2009 beznadějně zaplněna, rozhodli se
organizátoři k původním šesti městům přidat i Plzeň.
Stejně jako v prvním ročníku se pořadatelé nechtějí zaměřovat
jen na dílčí témata, ale společně s účastníky hledat možnosti
jejich optimálního spojení.
Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního
vzdělávání ČKAIT.
 
Nové okruhy témat
Tematické okruhy se letos budou zcela nově věnovat evropským
normám a zkouškám výrobků. Všechny výrobky POROTHERM
procházejí velmi náročnými výrobními zkouškami z hlediska
odolnosti vůči požáru, statiky a například i odolnosti
proti proniknutí stěnou. Zařazením tohoto tématu chce společnost
Wienerberger upozornit na výrobce, kteří nabízejí svoje produkty
bez ochoty poskytnout výsledky zkoušek pro ověření deklarovaných
hodnot.
Nové informace jsou však připraveny i v případě
„loňských“ témat. V oblasti tepelné techniky se zájemci
seznámí s problematikou projektování nízkoenergetických
a pasivních domů s důrazem na úspory energií. Spolu
s tím jim budou přiblíženy podmínky tohoto typu výstavby
v okolních státech. Téma statiky se bude věnovat řešení
rohových oken a balkonů pomocí keramických překladů.
Představeno bude i posuzování statiky stěn v novém
programu společnosti Wienerberger podle Eurokódu 6. 
 
Praktické informace
Setkání začínají vždy v 8 hod., závěr je plánován na
14 hod. V rámci programu bude věnován prostor
i diskusi.
Semináře nabízejí omezený počet míst, účast je na nich zdarma.
Všichni akreditovaní účastníci získají instruktážní DVD
s pracovními postupy zdění z broušených cihel, a to
včetně technologie zdění bez malty POROTHERM DRYFIX.SYSTEM,
software pro odborníky a další informační materiály
a technické listy vybraného sortimentu společnosti
Wienerberger.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového
formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz.
Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115,
nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.,
Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice.
 
Termíny a místa konání
– 5. 1. 2010, Ostrava-Zábřeh, Dům Akord, náměstí
SNP 1,
– 7. 1. 2010, Brno, BVV Brno, Rorunda,
Výstaviště 1,
– 12. 1. 2010, České Budějovice, KC Bazilika,
Pražská 1247/24,
– 14. 1.2010, Plzeň, DK Inwest, Americká 49,
– 19. 1. 2010, Praha, Kulturní centrum MČ Praha 4,
Novodvorská 1013/151,
– 21. 1. 2010, Liberec, Centrum Babylon, Nitranská
1,
– 26. 1. 2010, Hradec Králové, KC Aldis, Eliščino
nábřeží 375/1.
 
tisková zpráva