Konference, semináře

Diskusní setkání Tolerance ve stavebnictví s ohledem na výplně otvorů a lehké obvodové pláště

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) zve na moderovanou odbornou diskusi na téma Tolerance ve stavebnictví s ohledem na výplně otvorů a lehké obvodové pláště. Uskuteční se 2. 10. 2013 od 9 h v Technologickém centru Akademie věd České republiky, Ve Struhách 27, Praha 6.
Moderovaný seminář odborníků u „kulatého“ stolu má za cíl otevřít řadu témat a najít cestu k řešení nebo alespoň směr řešení. Výsledky diskuse budou zahrnuty do dokumentu, který tuto problematiku bude řešit.
Při projektování, koordinaci a ve smluvních vztazích velmi často dochází k nedorozumění, nejasnostem či ignoraci možností jiných profesí. Je to způsobeno především střetem ryze stavebních činností (realizace monolitických a zděných stěn a přesných výrobků, jako jsou okna, vnější dveře a prosklené lehké obvodové pláště). V současné době existují technické normy na přesnost výroby monolitických konstrukcí a prefabrikátů, normy na přesnost výroby a montáže oken a dveří a neexistuje žádná směrnice, která by specifikovala požadavky na přesnost otvorů ve zděných konstrukcích.
Na semináři budou o této problematice diskutovat zástupci ČKLOP, především zástupce výrobců výplní otvorů, zástupci stavebních projektantů, zástupci dodavatelů monolitických a zděných konstrukcí a také zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Tento úřad zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravující technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.
Cílem semináře je konsensus všech zainteresovaných, jak účinně a efektivně zajistit optimální postup při výstavbě a osazování výplní otvorů a LOP za dodržení technologických možností všech účastníků procesu výstavby.
 
Hosté pozvaní ke kulatému stolu:
1. Ing. Linda Veselá, Útvar technologi a materiálů, Metrostav a. s., a Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze;
2. Ing. Vít Kudrnovský, Ing. Aleš Pražák, HELIKA, a. s.;
3. Ing. Vít Pažourek, Ing. Petr Brosch, OKF, s. r. o.;
4. Zástupce firmy Skanska, a. s.;
5. Ing. Edmund Neubauer, zástupce PKS okna, a. s.;
6. Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel Odboru technické normalizace, zástupce ÚNMZ;
7. Mgr. Zdeněk Veselý, Oddělení legislativní a právní, zástupce ÚNMZ;
8. Ing. Lukáš Tichý, vedoucí Oddělení stavebnictví, zástupce ÚNMZ;
9. Ing. Antonín Horský, zástupce dodavatelů cihlových staveb, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 
Vstup je volný. Je nutné se ale přihlásit na e-mail: kolinova@cklop.cz – kapacita sálu je omezena!

tisková zpráva