Konference, semináře

DELTA®-FÓRUM 2024 odborná konference

Příznivci značky DELTA®,

     nadcházející ročník DELTA-FÓRUM 2024 bude tradičně cílit na ověřené technické postupy vedoucí ke spolehlivému a dlouhodobému uživatelskému komfortu pod šikmými střechami.
Vždy něčím zajímavé realizace budou navázány na jednotlivé výrobky DELTA, a to jak z hlediska vědecky doložených poznatků, tak z hlediska provádění a legislativy. 

     Nenechte si proto ujít nadcházející každoroční konference v sedmi krajských městech,
které obohatí nejen vaší odbornost a znalosti, ale stanou se vstupenkou do střechařské rodiny profesionálů značky DELTA.

Program konference najdete ZDE.

Konference DELTA-FÓRUM se těší tradičně velkému zájmu, proto bychom Vás rádi požádali o včasné zaslání přihlášky. Vložné 250,- se bude vybírat při prezenci účastníků. Doklad o zaplacení Vám bude vystaven obratem.

Místa konání konference a registrace ZDE.