Konference, semináře

Co by měl vědět architekt o požární bezpečnosti staveb

Takový je název odborné přednášky pořádané Nadací ABF a Českou
stavební akademií na adrese Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 dne
29. ledna 2009 od 14 h.

Jedná se o přednášku týkající se oboru požární
bezpečnosti staveb, s vynecháním výpočtů apod., ale
s důrazem na praktické důsledky pro dispoziční uspořádání,
fasády, interiér atd. Účastníci získají užitečné rady, jak se
vyhnout různým dodatečným (nepříjemným) úpravám projektu. Přednášet
bude Ing. arch. Petr Syrový, CSc.
Přednáška je určena především pro architekty
a projektanty, ale i další zájemce.
On-line přihlášku najdete zde.
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace ABF, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910

e-mail: podlesakova@abf-nadace.cz