Konference, semináře

CEMEX představí moderní materiály a technologie prostřednictvím Odborných dnů pro veřejnost

Odborné dny probíhají v betonárnách CEMEXU po celé republice. V příjemném prostředí se během zhruba čtyř hodin dozvíte zajímavé informace o častých problémech stavebních konstrukcí a způsobech řešení.
Zhlédnete praktické ukázky realizací pomocí speciálních materiálů a vše můžete přímo konzultovat s odborníky společnosti CEMEX. Hlavními tématy jsou realizace podlah a podlahových potěrů, příprava podkladu pro podlahy, možnosti betonáže pomocí samozhutnitelného nebo tradičního betonu, dekorativní betony, opravy poruch v podlahových konstrukcích nebo sanace betonových konstrukcí.
Součástí odborných dnů je možnost prohlídky provozu, mechanizace a výroby v betonárnách společnosti CEMEX.
Účast na odborných dnech je zdarma.
Odborné dny jsou akreditovány 1 bodem v rámci vzdělávacích programů pro ČKAIT.
 
Termíny:
● 24. května 2011 – Uherský Brod
● 26. května 2011 – Praha-Stodůlky
● 9. června 2011 – Olomouc
● 16. června 2011 – Liberec
 
Více informací naleznete na www.specialni-produkty.cz nebo kontaktujte Daniela Šmída, e-mail: daniel.smid@cemex.com, tel.: 602 222 163.
tisková zpráva