Konference, semináře

Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Sekce územního plánování a stavebního řádu MMR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádají ve dnech 6.–7. října 2011 18. celostátní konferenci o ÚP a SŘ na téma Územní plány, možnost umístění a povolení stavby jedním rozhodnutím, vazba stavebního zákona a zvláštních právních předpisů.

Konference se koná v Congress Centru Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 320 04 Plzeň.
Konference o územním plánování a stavebním řádu je pokračováním tradice pravidelných pracovních setkávání pracovníků státní správy a samosprávy a dalších odborníků, zabývajících se problematikou územního plánování a stavebního řádu. Je určena pro veřejnou správu, především pro pracovníky obecních, městských, krajských úřadů, úřadů územního plánování a stavebních úřadů a projektanty. Účelem jejího konání je zprostředkovat účastníkům aktuální informace z úseku územního plánování a stavebního řádu.
Podrobný program a přihlášku najdete zde a zde.
mi