Konference, semináře

BIM Day 2012

V úterý 12. června 2012 se od 9 do 19 hodin koná v prostorách Fakulta architektury ČVUT v Praze (Thákurova 9, Praha 6) konference s mezinárodní účastí BIM DAY 2012.
BIM (Building Information Modeling) je informační model budovy – koordinovaný soubor procesů, jež dává přidanou hodnotu při vytváření, řízení a sdílení informací o stavbě po celou dobu jejího životního cyklu.
Konference má za cíl představit BIM proces jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování a správy budov a majektu a způsob práce s informacemi o budově během celého jejího životního cyklu.
 
Témata konference
● BIM jako proces z různých úhlů pohledu – legislativa, standardy, normy, architektura, projektování (statika, TZB), projektový management, realizace staveb, správa a údržba budov, výuka BIM, BIM management, datová výměna, digitální knihovny stavebních prvků
● BIM z pohledu všech účastníků stavebního procesu
● BIM vs. normy, standardy a legislativa
● BIM vs. integrované projektování
● BIM vs. stavební proces
● BIM vs. správa a údržba budov
 
Hlavním přednášejícím konference bude Stephen Hamil, ředitel pro inovace v projektování RIBA Enterprises, který bude hovořit na téma BIM v praxi ve Velké Británii.
Podrobné informace a přihlášku najdete na webu www.BIMday.cz.
mi podle podkladů pořadatele