Konference, semináře

Bienále Industriální stopy pokračuje konferencemi v Kladně, v Praze a v Ostravě

Spojení moderní architektury s velmi cenným průmyslovým dědictvím bude diskutováno dnes na mezioborové konferenci KLADNO VERSUS OSTRAVA, jež porovná rozdíly v historii měst, jejich vývoje a vizích budoucnosti. Konference bude probíhat celý den v prostoru Kročehlavského pivovaru v Kladně. Vstup je zdarma!
„Kladenská“ konference, na které vystoupí například architekt Jiří Suchomel, památkář Martin Strakoš nebo kulturní promotérka Marta Pilařová, bude pokračovat dalšími dvěma konferencemi: 14.–15. října v Národním technickém muzeu v Praze a následně 17.–18. října exkurzí a konferencí v Ostravě.
Zatímco kladenská konference se zaměří hlavně na Ostravu a Kladno, konference v Praze s názvem Průmyslové dědictví – na hraně… představí i četné zahraniční příklady. Ostravské setkání se pak kromě prezentace Nových Vítkovic bude věnovat udržitelnosti projektů konverzí a jejich provázanosti s turistickým ruchem.
Pořadateli Industriálních stop 2011 jsou tradičně Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národní památkový ústav. Jako generální partner se vrátila akciová společnost VÍTKOVICE společně se sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Partnerem je Národní technické muzeum, záštitu přijali MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, a Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostrava.
Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz, kde lze nalézt i položkový kalendář jednotlivých akcí, a Facebooku www.facebook.com/industrialnistopy.
tisková zpráva