Konference, semináře

Bezpečnost práce na staveništi: Nový online seminář

Rádi bychom vás pozvali na náš nový seminář zaměřený na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na staveništi, který se koná 29. února 2024 od 09:00 online.

Nový stavební zákon č. 284/2021 Sb. přinesl změny, zejména ve vztahu k BOZP na staveništi, a je tak klíčovým tématem pro projektanty, stavbyvedoucí a technické dozory stavebníků.

Seminářem vás provede Ing. Jindřich Pater a předá vám své znalosti, zkušenosti a poznatky.

Co se na kurzu naučím?

  • Právní rámec BOZP: Porozumíte klíčovým právním aspektům týkajícím se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně Zákoníku práce, zákona o státním odborném dozoru, zaměstnanosti a inspekce práce.
  • Specifika ve stavebním odvětví: Získáte přehled o požadavcích na BOZP ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, s důrazem na novinky přinesené nedávnou změnou legislativy.
  • Praktické dovednosti: Naučíte se vytvářet plán BOZP na staveništi a pochopíte postup oznámení o užívání stavby na oblastní inspektorát práce.
  • Role a koordinace BOZP: Seznámíte se s rolí koordinátora BOZP na staveništi a diskutujete o praktických otázkách prostřednictvím prezentací a interaktivních diskuzí.