Konference, semináře

Betonářský úterek – Rekonstrukce národního památníku v Praze na Vítkově

Česká betonářská společnost zve na 55. Betonářský úterek, jehož tématem je tentokrát rekonstrukce národního památníku v Praze na Vítkově. Akce se koná přímo v prostorách památníku na Vítkově (U Památníku 1900, Praha 3) dne 22. února 2011 od 17 h.

Budova Národního památníku na pražském Vítkově byla postavena v letech 1929 až 1932 na základě vítězného návrhu architekta Jana Zázvorky a Jana Gillara. Dokončování interiérů se protáhlo až do roku 1938 a po přerušení prací v období okupace byla stavba v letech 1946 až 1948 rozšířena. Autoři památník koncipovali jako pantheon k uctění památky padlých československých legionářů. Zásadní proměnu v tomto pojetí přinesl rok 1948. Po smrti prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda se stal na dlouhou dobu místem posledního odpočinku představitelů komunistického režimu.
Protože se tehdejší režim o budovu příliš nezajímal, stal se její technický stav začátkem osmdesátých let neudržitelný. Až vládním nařízením z 15. března 2000 byl Národní památník na Vítkově zařazen mezi skupinu staveb s celonárodním významem a následně byla vypsána soutěž na jeho obnovu. Rekonstrukce objektu proběhla od května 2007 do října 2010 a celkové stavební náklady činily 321 miliónů korun.
 
Program
● Stavebně-konstrukční řešení rekonstrukce národního památníku Vítkov – havarijní opravy v osmdesátých letech a komplexní rekonstrukce v letech 2007–2009; Ing. arch. Tomáš Šantavý, architekt a ing. Tomáš Šedina, architekt – Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.;
● Rekonstrukce národní kulturní památky Památníku na Vítkově; Tomáš Sibřina, vedoucí projektu – HOCHTIEF CZ, a .s.;
● Expozice a návštěvnický provoz; Mgr. Marek Junek, Ph.D., historik;
● Diskuze.
 
Pro přihlášené je účast zdarma, náklady včetně pohoštění nesou sponzoři a ČBS. ČBS nabízí možnost bezplatné dopravy od budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7, odjezd v 16 hod. Celkový počet účastníků přednášky je omezen na 120 osob, počet účastníků s dopravou je omezen na 90 osob. Betonářský úterek bude obsazován v pořadí došlých přihlášek. Formulář přuhlášky je k dispozici zde, letáček najdete zde.
 
Kontakt a informace
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261
E-mail: vich@cbsservis.eu
www.cbsbeton.eu
 
mi podle podkladů pořadatele