Konference, semináře

Betonářské dny 2010

Česká betonářská společnost ČSSI opět pořádá nejvýznamnější konferenci v oboru – Betonářské dny. Již 17. ročník se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2010 v královéhradeckém kongresovém centru Aldis.
17. betonářské dny jsou koncipovány jako tradiční výroční, průřezová a bilanční konferenční akce, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku v České republice a s nejdůležitějšími novinkami v oblasti navrhování i provádění betonových konstrukcí doma i ve světě. Program letošních Betonářských dnů proběhne opět paralelně ve dvou přednáškových sálech a ve výstavní síni, kde bude připraveno pásmo odborných filmů, videozáznamů a technických prezentací Betonářské kino 2010. Připraveny jsou obvyklé dva společenské večery s programem, které poskytnou mj. prostor pro odborná i obchodní jednání. Většina přednášek ve velkém sále bude tlumočena z/do angličtiny.
V programu přednášek vystoupí opět význační zahraniční odborníci. Závazně potvrdili účast Dipl.-Ing. Dr. techn. Welf Zimmermann, významná rakouská osobnost z oblasti aplikací vysokohodnotných betonů, a Vanessa Buchin-Roulie (Francie), expertka společnosti Freyssinet pro oblast technologií zesilování mostů a inženýrských konstrukcí. Během 17. Betonářských dnů proběhne i vyhlášení vítězů soutěží ČBS v roce 2010. V úvodu BD bude dán vítězům soutěže doktorských/dizertačních prací prostor ke krátkým přednáškám.
Podrobný program konference a přihlášku najdete na webu ČBS.
mi