Konference, semináře

Betonářské dny 2007

Již 14. ročník tradičních Betonářských dnů se uskuteční ve
dnech 28. a 29. listopadu 2007 v kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové.

Konference má díky odborné úrovni a šíři
programu své pevné místo mezi tuzemskými konferenčními akcemi
v oboru stavebnictví a na významu získává
i společenská stránka akce – tradiční společenské večery,
tematické odborné výstavy, projekce a dostatečný časový
prostor i příjemné zázemí. Vysokou prestiž Betonářských dnů
opakovaně potvrzují také záštity hned několika ústředních státních
orgánů a rostoucí počet významných zahraničních účastníků.

Betonářské dny jsou tradičně výroční,
průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade
v odborné rovině za cíl seznámit účastníky
s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku
v České republice a s nejdůležitějšími novinkami
v oblasti navrhování i provádění betonových konstrukcí.
V programu bude opět několik přednášek význačných zahraničních
odborníků, které budou věnovány velkým zahraničním stavbám
z betonu a některým aktuálním trendům současného
betonového stavebnictví. Z osmi vyhlášených tematických sekcí
je na místě vyzdvihnout dvě nově koncipované: sekci D – Pohledový a architektonický
beton
, jejímž cílem je přiblížit společné úsilí architekta
a inženýra o kvalitní výrazovou řeč betonového povrchu,
a sekci G – Český beton
v zahraničí – projekty a realizace mimo území ČR
,
jejímž smyslem je představit účastníkům Betonářských dnů
konstrukce, na kterých se podílejí naši inženýři a technici,
projektanti i dodavatelé, v rámci zahraničních stavebních
projektů. Velký prostor bude věnován již tradičně odborným
diskuzím. Většina přednášek bude opět tlumočena z/do
angličtiny.

Souběžně s konáním konference proběhne ve
foyeru kongresového centra Aldis výstava výrobků, technologií
a firem zabývajících se betonem a betonovými konstrukcemi
BETON 2007.

Společenský program Betonářských dnů nabídne
nově koncipovanou slavnostní recepci 27. listopadu 2007
s koncertem a vyhodnocením soutěží ČBS, a dále
společenský večer s rautem a kombinovaným kulturním
programem 28. listopadu 2007.

 

Tematické okruhy
konference

A – Vyzvané přednášky

B – Novinky a trendy v navrhování
betonových konstrukcí

C – Technologie výstavby betonových
konstrukcí

D – Pohledový a architektonický beton

E – Významné realizace – budovy

F – Významné realizace – mosty, tunely
a další inženýrské konstrukce

G – Český beton v zahraničí – projekty
a realizace mimo území ČR

H – Betonářské kino 2007 – filmy
s tematikou betonu a betonových staveb

 

Informace
a přihlášky

Odborný program: Česká betonářská společnost
ČSSI

Produkce: ČBS Servis, s. r. o.,
sekretariát BD 2007

Samcova 1, 110 00 Praha 1

tel.
222 316 173, 222 316 195

fax 222 311 261

bd@cbsbeton.eu (odborný program BD)

bd@cbsservis.eu (produkce BD)

www.cbsbeton.eu

 

mi
podle podkladů pořadatele