Konference, semináře

Betonářská exkurze: Ostrava – projekt Nová Karolina a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice

Česká betonářská společnost pořádá v pořadí pátou betonářskou exkurzi. Dne 27. září 2012 zamíří do Ostravy, do míst, kde probíhá zajímavá konverze starých průmyslových objektů a provozů na nové účely.

Ostravská Nová Karolina (NK) patří s rozlohou 32 hektarů mezi největší a nejzajímavější městské developerské projekty v ČR. První etapa zástavby území NK v Ostravě zahrnuje kromě jiţ otevřeného obchodně-zábavního centra Forum NK i výstavbu infrastruktury, kancelářského objektu NK Park a téměř dvě stovky bytů. Před zahájením je také rekonstrukce památkově chráněného Trojhalí „staré“ Karoliny.
Společnost Multi Development plánuje dokončení všech čtyř etap Nové Karoliny a její napojení na revitalizovanou Dolní oblast Vítkovice v roce 2018. Celkové investiční náklady se odhadují na 15 mld. Kč.
Velkou výzvou je i revitalizace 180 let staré industriální architektury ostravské Dolní oblasti Vítkovice (DOV). Unikátní komplex bývalého dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny Vítkovických ţelezáren je od roku 2002 národní kulturní památkou (NKP) zapsanou i na seznam Evropského kulturního dědictví. Revitalizace DOV, kterou od roku 2009 vede sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE, přinesla zatím v projektu Zpřístupnění rekonverzi plynojemu na Multifunkční aulu GONG a zpřístupnění zrekonstruované vysoké pece č. 1. Práce nyní pokračují konverzí VI. energetické ústředny k víceúčelovému vyuţití pro návštěvníky NKP.
Souhrnně by měl projekt Nové Vítkovice obsáhnout celých 263 ha oblasti, odhad nákladů činí 60 mld. Kč. Ústředním cílem projektu je zachování a využití jedinečného komplexu DOV pro příští generace.
 
Program exkurze
● 9.00 Sraz u OC Forum Nová Karolina, Ostrava, na lávce pro pěší přes ulici K Trojhalí
● I. Nová Karolina – podrobná prohlídka objektu, během prohlídky přednášky:
1. Architektonický návrh Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. Alice Kostíková, K4, a. s.
2. Statický návrh Ing. Milan Mužík, PPP, spol. s r. o.
● II. Dolní oblast Vítkovice – podrobná prohlídka oblasti, během prohlídky přednášky:
1. Investiční záměr zástupce investora, Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
2. Statický návrh Ing. Hana Šeligová, RECOC, spol. s r. o.
 
Vložné je pro členy ČBS 550 Kč, pro ostatní 650 Kč (cena zahrnuje technické zajištění exkurze a poplatek za prohlídku; nezahrnuje dopravu, ubytování, stravu a DPH). ČBS nabízí zajištění dopravy a ubytování. Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
Celkový počet účastníků je omezen na 50 osob, exkurze bude obsazována v pořadí došlých přihlášek.
mi podle podkladů pořadatele