Konference, semináře

Beton University – pozvánka na říjnové semináře

Vážení mediální partneři,

V návaznosti na naši předchozí komunikaci bych Vás ráda jménem skupiny Českomoravský beton a České betonářské společnosti pozvala na říjnové semináře Beton University, které se uskuteční v Uherském Hradišti a v Ústí nad Labem.

Pro vaše tiskoviny/propagační předměty bude speciálně vyhrazené místo (stoly) v předsálí. Prosím vás tedy o zajištění propagačních materiálů dle vašeho uvážení.

Seminář „Betony blízké budoucnosti“ obsahuje přednášky na téma směsných cementů, betonu z recyklovaného kameniva a udržitelnosti materiálů.
Dozvíte se také, jaké jsou nové výzvy pro výrobce přísad do betonu v kontextu šetrnosti k životnímu prostředí nebo jaká je uhlíková stopa materiálů.
Představeny budou inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky.
Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

Zapište se i Vy na semináře 14. ročníku Beton University!
KDY a KDE?
10. 10. 2023, 9:00 – 14:00 hod., Uherské Hradiště, hotel Koníček, Družstevní 167
24. 10. 2023, 9:00 – 14:00 hod., Ústí nad Labem,Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517

REGISTRACE
Zde: www.betonuniversity.cz/registrace

Semináře Beton university 2023 jsou zařazeny do programu celoživotního profesního vzdělávání ČKA a ČKAIT a ohodnoceny v rámci „1“ bodu.
Jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy, novináře a širokou odbornou veřejnost.

Vložné: 200 Kč
Členové ČKAIT, ČKA a ČSSI: 100 Kč
Studenti, novináři: zdarma
Způsob platby: hotově nebo kartou v den konání semináře při prezenci.

Přijďte se seznámit s novinkami v oboru, načerpat cenné informace a navázat důležité kontakty.