Konference, semináře

Beton University 2016

Skupina Českomoravský beton a její partneři připravili 7. ročník seminářů Beton University. Letošními tématy jsou Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu a Betony pro moderní stavby a design.

Semináře jsou zařazeny do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na seminářích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.
Semináře jsou zejména určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost.

Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu
Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde
Termíny
● 3. 3. 2016, Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517
● 10. 3. 2016, Ostrava, hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42

Betony pro moderní stavby a design
Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde
Termín
17. 3. 2016, Brno, hotel International, Husova 16

mi podle podkladů pořadatele