Konference, semináře

9. Středoevropský betonářský kongres

Ve dnech 4. až 6. září 2013 se uskuteční devátý Středoevropský betonářský kongres (CCC – Central European Congress on Concrete Engineering). Hostitelem bude tentokrát polská Vratislav. Za ČR je spolupořadatelem Česká betonářská společnost, která všestranně podporuje účast českých betonářských odborníků na této významné akci.
 
Středoevropské betonářské kongresy vznikly díky iniciativě čtyř oborových organizací – v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a Česku – a k těmto zemím tedy nově přibylo Polsko. Kongresy jsou významným fórem pro výměnu zkušeností mezi odborníky z výzkumu i praxe. Každý z ročníků má navíc ještě užší zaměření na některý z aspektů oboru. Tentokrát bude zaměřen na betonové konstrukce v městském prostředí.
V posledních letech jsme svědky intenzivní modernizace městských prostorů. Vznikají nákupní a administrativní centra, modernizuje se dopravní i podzemní infrastruktura. Vratislavský kogres si klade za cíl tuto problematiku prodiskutovat, a to jak z hlediska architektury, tak co do vývojových trendů a technických aspektů.
Podrobnější informace o kongresu najdete na stránkách http://www.ccc2013.pwr.wroc.pl.
mi