Konference, semináře

87. Betonářský úterek – Budova Velkého světa techniky v Ostravě-Vítkovicích

Česká betonářská společnost zve na 87. Betonářský úterek, jehož tématem budou konstrukce Velkého světa techniky v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Seminář se koná 21. dubna 2015 od 17 h v posluchárně C 206 Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6).

Nová budova Velkého světa techniky je součástí projektu architekta Josefa Pleskota, který si vzal za úkol revitalizaci areálu Dolní oblasti Vítkovice. Bude sloužit zejména jako vzdělávací centrum, které nabídne volné výstavní prostory pro umístění naučných tematických expozic, a to jak stálých, tak dočasných. Objekt uzavírá komplex technických budov areálu, který byl prohlášen Národní technickou památkou. Stavba má čtvercový půdorys o hraně cca 95 m a je úhlopříčně rozdělena na otevřenou vstupní terasovitou část a samotnou budovu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním

podlaží. Po diagonále půdorysu probíhá prosklená 125 m dlouhá a 13 m vysoká prosklená stěna, ve které se zrcadlí celý komplex včetně vysoké pece a bývalého plynojemu, dnes multifunkční haly. Budova Velkého světa techniky, ve které je velký kinosál pro 3D projekci, přednáškový a divadelní sál a několik učeben a seminárních místností, má celkovou užitkovou plochu přibližně 14 000 m2.

Program
● Statický návrh projektu – Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., statik, ředitel Recoc, spol. s r. o.
● Realizace stavby (bednění) – Václav Lorenc, produktový manažer, Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.
● Realizace stavby – Ing. Jan Šunka, MBA, výrobní náměstek Subterra, a. s.

Účast je pro přihlášené bezplatná. Další informace a on-line přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele