Konference, semináře

8. středoevropský betonářský kongres

Ve dnech 4. až 6. října 2012 se bude na Plitvických jezerech v Chorvatsku konat 8. středoevropský betonářský kongres (CCC – Central European Congress on Concrete Engineering). Za ČR spolupořadatelem česká betonářská společnost, která  všestranně podporuje účast českých betonářských odborníků na této významné akci.
Středoevropské betonářské kongresy vznikly díky iniciativě čtyř oborových organizací – v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a Česku a tyto země se pravidelně střídají v jejich pořádání. Kongresy jsou významným fórem pro výměnu zkušeností mezi odborníky z výzkumu i praxe. Každý z ročníků má navíc ještě užší zaměření na některý z aspektů oboru. Tentokrát bude zaměřen na trvanlivost betonových konstrukcí.
 
Tematické okruhy
● Fungování a management betonových konstrukcí – numerické modelování chování konstrukce, příčiny a mechanismy poruch, spolehlivost konstrukcí, risk management, systémy managementu konstrukcí;
● Údržba a rekonstrukce – inspekce, hodnocení, údržbové práce, monitoring, opravy, zesilování, rozšiřování, rekonstrukce, náhrady konstrukcí;
● Materiály pro trvanlivé konstrukce – pokročilé materiály, směsi, přísady, polymery vyztužené vlákny, „zelený“ beton, vysokohodnotný beton, pokročilé materiály pro výztuže a předpínání betonu;
● Trvanlivost nových konstrukcí – design pro udržitelnou výstavbu, výzkum, analýzy, stavební postupy, technologie pro trvanlivé konstrukce, prefabrikace.
 
Bližší informace o kongresu najdete v angličtině na webových stránkách akce www.grad.hr/ccc8/.
mi