Konference, semináře

73. Betonářský úterek – Podzemní garáže v historickém centru Mladé Boleslavi

Česká betonářská společnost pořádá dne 5. února od 17 hodin 73. Betonářský úterek, jehož tématem bude objekt podzemních garáží v historickém centru Mladé Boleslavi. Přednáška se koná v posluchárně C 215 na Fakultě stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7).

V rámci celkové přestavby Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi byl vybudován podzemní parkovací dům, jehož součástí je vstupní kopule sloužící nejen jako přístupová cesta do parkovacích prostor, ale současně jako přístup do objevených historických sklepů a prostor pro krátkodobé expozice a drobné performance.
Rozsáhlou stavební jámu bylo při výstavbě nutné zajistit 217 vrtanými pilotami délky cca 10 m, stabilizovaných pomocí tyčových kotev. Založení stavby je tvořeno hřibovou základovou deskou, která je navržena jako tzv. bílá vana – vodonepropustná ŽB konstrukce bez povlakových izolací. Nosnou konstrukci podzemního parkingu tvoří monolitický ŽB skelet. Sloupy skeletu jsou uspořádány v modulu 7,5×7,5 m. Stropní desky nad 2. PP a 1. PP mají konstantní tloušťku 240 mm. Jádro obvodových stěn tvoří již zmíněné pilotové pažení, vnitřní části stěn jsou k němu přibetonovány. Výztuž přibetonovaných částí stěn je kotvena k pilotám dodatečně vlepovanou výztuží. Vstupní hala je zastřešena železobetonovou kopulí ve tvaru rotačního oválu. Kopule je zčásti zasklená strukturálním izolačním dvojsklem. Povrchy pohledových betonů včetně kopule byly pouze napuštěny transparentním uzavíracím nátěrem.
Náklady na vybudování podzemní části parkovacího domu dosáhly 40,7 mil. Kč, za vstupní halu a úpravu exteriéru zaplatil investor Statutární město Mladá Boleslav 18,7 mil. Kč.
 
Program
● Podzemní garáže – architektonické řešení – doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, architekt, Hlaváček – architekti, spol. s r. o.;
● Statické řešení objektu – Ing. Milan Nikš, statik, PPP, spol. s r.o.;
● Provádění monolitické konstrukce – Ing. Jaromír Sachomský, jednatel společnosti, Limistav, s. r. o.;
● Diskuze.
 
Vstup je pro registrované zdarma. Počet účastníků je omezen na 120 osob.
Letáček a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele