Konference, semináře

64. Betonářský úterek – Nová trasa D pražského metra

Česká betonářská společnost pořádá dne 21. února 2012 od 17 h již 64. Betonářský úterek, tentokrát zaměřený na plánovanou novou trasu D pražského metra.
Akce se koná v posluchárně D 1122 Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6).
Trasa D, která je součástí celkové koncepce rozvoje sítě pražského metra, je uvažována v rozsahu Písnice–Vysočany. První provozní úsek 1D této trasy je v konceptu nového ÚP hl. m Prahy navržen v rozsahu Depo Písnice – Náměstí Míru. Zahrnuje 10 stanic a jeho celková délka je 10,6 km. Vedení trasy a lokalizace stanic plně respektují vyčleněný prostor zakotvený v aktuálních územně plánovacích materiálech.
Celá trasa D je koncipována jako systémově otevřená s možností pokračování jak severním směrem za stanicí Náměstí Míru a jižním směrem za stanicí Depo Písnice (rozvoj do regionu), tak i větvením směrem do Modřan.
 
Program
● Aktuální stav přípravy projektu – Ing. David Krása, Meroprojekt Praha, a. s.;
● Dopravně urbanistické řešení trasy – Ing. Vladimír Cigánek, Metroprojekt Praha, a. s.;
● Architektonické a dispoziční řešení stanic metra – Ing. arch. Jiří Pešata, Metroprojekt Praha, a. s.;
● Koncepce konstrukčního řešení tunelů a stanic – Ing. Jiří Růžička, Ing. Miroslav Kochánek, Metroprojekt Praha, a. s.
● Diskuze.
 
Účast na semináři je pro přihlášené zdarma, pořet míst je omezen na na 300 osob.
Pozvánku s přihláškou najdete zde.
 
Kontakt a informace
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261
 
mi podle podkladů pořadatele