Konference, semináře

63. Betonářský úterek – Neobvyklá řešení tunelů v zahraničí

Česká betonářská společnost pořádá dne 10. ledna 2012 od 17 hodin 63. Betonářský úterek, tentokrát zaměřený na neobvyklá řešení tunelů v zahraničí.

Beton má při výstavbě podzemních staveb svou nezastupitelnou úlohu jak při zajištění dočasné či trvalé stability výrubu, tak při využití pro speciální účely. Provádění betonových konstrukcí v podzemí je zpravidla spojeno se složitými podmínkami jejich aplikace a technologický postup práce je neoddělitelně spjat s použitou metodou tunelovaní. Program 63. etonářského úterka nabízí tři atraktivní pohledy do světa neobvyklých podzemních staveb.
První se zabývá originální technologií rozšíření starého železničního tunelu bez přerušení provozu, druhá ukazuje možnost využití prefabrikovaného tunelového ostění pro získávání geotermální energie z horninového masivu při ražbě pomocí TBM a třetí dává nahlédnout do světa ražení tunelů v extrémních podmínkách bobtnavých hornin pomocí konvenčního tunelování.
Přednášky jsou sestaveny na základě zahraničních materiálů a informací autorů získaných při návštěvě na zahraničních stavbách.
 
Program
● Tunely Jährodter a Mausenmühlen v SRN – metoda „tunel v tunelu“
● Opatření pro ražbu a sanaci tunelů v bobtnavých horninách – dálniční tunel Bosruck v Rakousku a silniční tunel Chienberg ve Švýcarsku – Ing. Libor Mařík, projektant – IKP Consulting Engineers, s. r. o.
● Úprava ostění tunelu Jenbach pro získávání geotermální energie – Ing. Jaroslav Beck, Mgr. Petr Klíma – REHAU, s. r. o.
 
Přednášky se konají v posluchárně C210 na Fakultě stavební ČVUT (Praha 6, Thákurova 7). Účast je pro přihlášené bezplatná, počet míst je omezen na 120.
Letáček s přihláškou najdete zde.
 
Kontakt a informace
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261