Konference, semináře

56. Betonářský úterek: Konverze výrobních etážovek

Česká betonářská společnost pořádá dne 22. března 2011 od 17 h v posluchárna C 215 Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6) další přednášku z cyklu betonářských úterků.
K nejvýraznějším stavebním typům doby průmyslové revoluce patří tzv. industriální etážovky. Tento konstrukční a typologický koncept budov vznikl v Anglii v polovině 18. stol. Šlo o univerzální tovární budovy ve tvaru hranolu s rozlehlými okny a několika podlažími, které nabízely v podstatě volný prostor narušovaný jen vnitřními sloupy. Významnou roli v rozvoji tohoto svébytného typu výrobních objektů sehrál později železobeton.
U nás se začaly výrobní etážovky takřka lavinovitě stavět hlavně na severu Čech a Moravy v druhé polovině 19. stol. a jejich typickým „nájemníkem“ se tehdy nadlouho stala textilní výroba. Etážovky se staly významným inspiračním zdrojem moderní architektury ve 20. století a v různých variantách se staví v podstatě dodnes.
Zdařilým příkladem konverze jedné z pražských výrobních etážovek (bývalé továrny na klobouky) s nosnou konstrukcí ze železobetonu je projekt Lofty Palmovka v Praze 8-Libni, v ulici Novákových.
 
Program
● Výrobní etážovka – produkt průmyslové revoluce – prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, architekt (FSv ČVUT v Praze),
● Lofty Palmovka – příklad konverze bývalé továrny na klobouky – Ing. arch. Pavel Prouza, architekt,
● Lofty Palmovka – zkušenosti projektanta – Ing. Vladimír Pöschl, projektant – Atelier A4, s. r. o.
● Diskuze
 
Účast na přednášce je pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nese sponzor a ČBS. Počet účastníků je omezen na 120 osob.
Letáček s přihláškou je k dispozici zde.
 
Kontakt a informace
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261
 
mi podle podkladů pořadatele