Konference, semináře

2. betonářská exkurze – Vojenské betonové pevnosti Bouda a Hůrka

Česká betonářská společnost zve na druhou betonářskou exkurzi, tentokrát do vojenských pevností Bouda a Hůrka nedaleko Králík. Exkurze se koná 30. května 2012, odjezd je z Prahy od stanice metra Černý Most v 7.30 hodin.

Na území Pardubického kraje se nachází hustá síť vojenských betonových opevnění. Na poměrně malém prostoru okolo městečka Králíky vybudovaly v letech 1935–1938 stavební firmy vedené Ředitelstvím opevňovacích prací velké množství obranných pevnostních objektů a zařízení. Byla tím vytvořena jedna z nejlépe opevněných hranic v Evropě.
Část těchto pevnostních staveb je zpřístupněna veřejnosti. Patří mezi ně i jedna z pěti dokončených dělostřeleckých tvrzí na našem území – Bouda. Tato tvrz zůstala od svého vzniku ve své původní podobě. Tvoří ji pět mohutných bojových objektů a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. V roce 2008 byla veřejnosti zpřístupněna další dokončená dělostřelecká tvrz – Hůrka –, která byla po dlouhá desetiletí využívána armádou pro skladovací účely, l ona je tvořena pěti bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů.
 
Program:
Úvod do problematiky, podrobná prohlídka tvrze Bouda, pěchotní srub K-S 14, bojové sruby tvrze Hůrka, prohlídka povrchu a interiéru tvrze Hůrka, sestup do podzemí, průchod podzemím do vstupního objektu.
Odborní garanti exkurze: Ing. Martin Ráboň (předseda Společnosti přátel Čs. opevnění), Ing. Marek Foglar, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze).
 
Letáček a  přihlášku na exkurzi najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele