Konference, semináře

103. Betonářské/81. Mostařské odpoledne: Nová lávka Přes Otavu v Písku

Česká betonářská společnost zve na 103. Betonářské/81. Mostařské odpoledne, které bude věnováno nové lávce Přes Otavu v Písku. Akce se uskuteční 28. května 2019 od 17 hodin v posluchárně C 202 na Fakultě stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6).

Řeka Otava v Písku je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna novou lávkou pro pěší a cyklisty. Výstavba byla zahájena koncem února 2018 a lávka byla dána do provozu v říjnu téhož roku. Osmý mostní objekt v Písku spojil Václavské předměstí s Hradištěm. Z obou stran na lávku navazuje nová, resp. upravená, jeden a půl kilometru dlouhá cyklostezka a chodník, a propojuje novým způsobem obě lokality s centrem města i průmyslovou zónou.

Nová lávka je tvořena dvěma nestejně dlouhými lávkami šířky 3,3 m, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři založeném v řece blíže levého břehu. Z pravého břehu na pilíř překlenuje řeku visutá asymetrická lávka o délce 81,7 m. Zavěšená lávka z levého břehu má na pilíř rozpětí 46,7 m. Obě lávky jsou půdorysně přímé. Mostovka byla s ohledem na konfiguraci terénu umístěna na co nejnižší úroveň, přičemž byla respektována úroveň hladiny stoleté vody. S ohledem na tvarové, dispoziční a prostorové záměry architekta bylo zvoleno řešení, které vzhledově nezatížilo střed řeky vysokými konstrukcemi a minimalizovalo rozměry a výšku pylonů tak, aby se negativně nekonfrontovaly s jakýmikoliv architektonickými či přírodními dominantami města. 

Program
1. Architektonická a urbanistická koncepce lávky – Ing. arch Josef Pleskot, architekt, AP ATELIER;
2. Statické řešení konstrukce – Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s.;
3. Diskuse.

Vstup je po registraci zdama. Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi s využitím podkladů pořadatele