Knihy

Wienerberger vydává rozšířenou příručku Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Nová, rozšířená verze katalogu Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům, kterou připravila společnost Wienerberger, je ucelenou příručku především pro projektanty, realizační firmy a stavební dozory pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Příručka bude k dispozici v lednu 2013.
Od rozšířené verze si společnost Wienerberger, vydavatel katalogu, slibuje především zvýšení kvality návrhů a provedení staveb.
Katalog zpracoval tým pracovníků společnosti Wienerberger ve spolupráci s renomovaným odborníkem Ing. Jiřím Šálou, CSc., jenž vypracoval výpočty a podílel se na přípravě detailů. Příručka obsahuje nejen knihovnu konstrukčních detailů, ale zároveň provádí čtenáře novinkami v platné legislativě a objasňuje kritéria a požadavky pro hodnocení stavebních konstrukcí a detailů. Autoři si kladli za cíl poskytnout čtenáři i kvalitní výklad a důvody požadavků kladených na nízkoenergetické a pasivní domy.
Katalog obsahuje nové konstrukční detaily pro návrh a realizaci nízkoenergetických a energeticky pasivních domů, které umožňují maximální úsporu nákladů na vytápění. U každého z nich si čtenář může zvolit, zda provede konstrukci vrstvenou, nebo zda upřednostní jednovrstvou konstrukci z cihel Porotherm EKO+. U detailů je uveden podrobný seznam všech použitých materiálů. Tím je možno dosáhnout nejen úspory času při tvorbě návrhu i provádění konstrukcí, ale také jistoty, že zvolené řešení je opravdu ověřené a funkční.
„Původní verze našeho katalogu byla de facto pilotním programem, který se nám velmi osvědčil. Inovované vydání proto přináší o třetinu více rozpracovaných detailů. S novou příručkou si projektant může navrhnout celý dům v nízkoenergetickém standardu. Realizační firma pak ocení propracovanost doporučených detailů do stádia prováděcí dokumentace. V neposlední řadě došlo k přepočtu hodnot na aktuální výrobní sortiment firem Isover a Wienerberger a do detailů byly zapracovány nejnovější poznatky z praxe,“ komentuje zrod nové verze katalogu Ing. Petr Veleba, produktový technik.
Katalog bude k dispozici zdarma od ledna 2013 u technických poradců firmy Wienerberger, a. s., a také v centrále v Českých Budějovicích. Je možné katalog objednat i na e-mailové adrese info@wienerberger.cz
tisková zpráva