Knihy

Velkoplošné sálavé vytápění – Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení

Sálavé vytápění má oproti konvekčnímu několik výhod. K pocitu tepelného komfortu stačí nižší absolutní teplota v místnosti, odpadají nepříjemnosti s prouděním vzduchu, jako víření prachu, což ocení hlavně alergici.
Mezi používané zdroje sálavého vytápění zahrnujeme velkoplošné stěnové, podlahové nebo stropní vytápění, zavěšené sálavé panely (celoplošné nebo lokální), tmavé nebo světlé zářiče. Kniha z nakladatelství Grada se zaměřuje na první zmíněný typ.
Po krátkém teoretickém úvodu je první část knihy věnována teplovodnímu podlahovému vytápění. Jsou popsány charakteristické tepelně-technické vlastnosti a pak autor podrobně rozebírá způsoby a možnosti instalace, skladby podlah, dimenzování a regulaci. Obdobnou strukturu má i následující kapitola o elektrickém podlahovém topení.
Další část se zabývá stěnovým topením a knihu uzavírá oddíl o stropních instalacích, v nichž lze dobře kombinovat topení s chlazením. V příloze je mimo jiné i exkurz do základní fyzikální teorie sdílení tepla sáláním.
 
Bašta, Jiří: Velkoplošné sálavé vytápění – Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení. Grada Publishing, a. s., Praha 2010, 128 stran, 199 Kč.
 
mi