Knihy

Tepelné mosty pro nízkoenergetické a pasivní domy

Grada přináší publikaci, která navazuje na Katalog tepelných mostu vydaný v září 2008. Představení knihy a beseda s autorem, Ing. Romanem Šubrtem proběhne 9. 2. ve 13 hodin na Výstavišti Praha-Letňany ve Stavebně-poradenském centru veletrhu Solar Praha, hala 3, sál 4.
V nové knize autoři reagují na zvyšující se zájem o nízkoenergetické a pasivní domy, ke kterému přispěl i program Zelená úsporám. Právě na stavební detaily takovýchto staveb se kniha zaměřuje. Vybrané příklady respektují českou realitu a používané stavební postupy a materiály.
Kvalita obálky budovy závisí na kvalitě jednotlivých detailů. Zásady detailů uvedených v publikaci vycházejí ze základních stavebních požadavků zejména na realizovatelnost a maximální jednoduchost. Protože rozsah knihy je omezený, odkazují autoři na stránky www.tepelnymost.cz, kde budou postupně doplňovány další příklady, zejména rozměrové varianty uvedených detailů, a to včetně číselných hodnot a výkresů ve formátu dwg.
Kniha v úvodu vysvětluje pojem tepelného mostu a související stavebně-fyzikální veličiny. Zmíněny jsou postupy tepelnětechnických výpočtů a také definice a popis pasivního domu. Hlavní, praktickou část knihy pak tvoří 85 stavebnich detailů, které zahrnují např. použití hmoždinek, roh zdiva, ostění a detaily osazení otvorových výplní, napojení střech i základových konstrukcí. Každý příklad obsahuje výkres (řez), průběh teplot a přehlednou tabulku s hodnotami tepelně-technických veličin.
 
Šubrt, Roman a kolektiv: Tepelné mosty pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Grada Publishing, a. s., Praha 2011, 222 stran, 329 Kč.
mi