Knihy

Sborník z konference STOP: Odsolování zdiva památkových objektů

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vydala sborník příspěvků ze své říjnové konference Odsolování zdiva památkových objektů. Sborník obsahuje sedm přednesených příspěvků.

Sborník z konference STOP: Odsolování zdiva památkových objektůObsah sborníku
● Několik slov úvodem – Pavla Rovnaníková, předsedkyně výboru společnosti STOP, Pavel Fára, místopředseda výboru společnosti STOP;
● Zkušenosti památkáře s odsolováním zdiva památkových objektů – Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze;
● Zdroje solí, jejich transport a působení ve zdivu – Zuzana Slížková, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.;
● Obsah solí ve zdivu, odběr vzorků, metody stanovení, vyhodnocení – Pavla Rovnaníková, FAST Vysoké učení technické v Brně;
● Problémy s vlhkostí a zasolením historického zdiva a nově provedených omítek – budova Obecního dvora v Praze – Dana Janotová, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.;
● Sanace zasoleného zdiva ve stavební praxi – Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.;
● Použití celulózových substrátů při strojním odsolování památek a historických objektů – Mojmír Urbánek, CIUR, a. s.;
● Odsolování a odsolovací hmoty a výrobky – Pavel Šťastný, Remmers, s. r. o.;

Společnost STOP se tématu věnuje dlouhodobě a v určitých cyklech se k němu vrací. První seminář na toto téma uspořádala již před 20 lety, minulý se uskutečnil v roce 2007.

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP nebo v Knihkupectví Juditina věž v Mostecké ulici v Praze.
mi s využitím podkladů webu www.propamatky.cz