Knihy

Půdní vestavby

Nakladatelství Grada vydalo ve své edici Profi&Hobby publikaci, která popisuje adaptování půdních prostor pro byty, případně administrativní prostory.
Půdní vestavba je oblíbeným řešením, jak získat atraktivní prostor v lokalitách, kde nástavby nebo novostavby nejsou z nejrůznějších příčin možné. Členité půdní prostory s konstrukcemi krovů sice přinášejí technické obtíže, na druhou stranu ale umožňují vytvořit zajímavé a atypické interiéry.
Publikace je určena spíše laické veřejnosti jako základní, ale ucelený soubor informací zejména pro ty, kteří se chystají půdní vestavbu realizovat.
Kniha se nejprve zabývá plánováním a stanovením účelu, k němuž bude vestavba sloužit a který je důležitý pro další kroky. Je třeba také zvážit dopravní dostupnost a prostor pro parkování pro uživatele, což je vyžadováno i pro stavební povolení. V další kapitole se autorka zabývá posouzením konstrukcí objektu – základových i nosných konstrukcí a krovu. Zmíněna je požární bezpečnost a rozebírají se instalace TZB. Specifickou problematikou půdních vestaveb je přístupnost a vyřešení schodišť a výtahů.
Kapitola 9 se zabývá dispozičním řešením nově vzniklého prostoru a postupně se věnuje všem místnostem bytu i umístění úložných prostor. Velmi podstatným prvkem jsou okna, volba jejich typu má zásadní vliv na osvětlení a tepelnou bilanci prostor; potíže bývají s letním přehříváním při použití střešních oken. S tím souvisí i problematika zateplení, která samozřejmě není opomenuta.
Kapitola 14 popisuje proces stavebního řízení a následuje pasáž o aspektech památkové ochrany, která je významným faktorem v historických centrech měst, kde musí zásahy do střechy vhodně zapadat do střešní krajiny.
V závěru je představeno šest realizací v různých typech objektů.
 
Peřinková Martina: Půdní vestavby.
Grada Publishing, a. s., Praha 2011, 112 stran, 149 Kč.
 
mi