Knihy

Příručka technologa – BETON

Otázky z oblasti technologie výroby a zpracování betonu rychle a srozumitelně zodpoví Příručka technologa – BETON, kterou v aktualizované „kapesní“ verzi vydala firma Českomoravský beton, a. s., jeden z největších výrobců transportbetonu na českém trhu. 
Obsažná, a přesto přehledná téměř třísetstránková publikace, která se díky menším rozměrům pohodlně vejde do kapsy, je určena pro osobní použití a praktickou činnost technických a technologických pracovníků ve stavebnictví. Příručka technologa – BETON s úvodem doc. Ing. Tomáše Klečky, CSc., ředitele Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, vychází z aktuální normy ČSN EN 206-1 a jejích dodatků, z ostatních norem i z odborné literatury.
V celkem jedenácti kapitolách příručka provede základními informacemi o betonu a požadavcích na jeho vlastnosti. Podrobně se věnuje také jednotlivým surovinám pro výrobu, jejich složení a vlastnostem. Následné samostatné kapitoly se zaměřují na konzistenci a zpracování čerstvého betonu, na tvrdnutí, specifikaci a kontrolu kvality. Dodatek příručky obsahuje mapy jednotlivých provozů společností Českomoravský cement, Českomoravský štěrk a Českomoravský beton.
Obdobné technologické příručky vydává skupina HeidelbergCement po celém světě a adaptuje je podle platných norem pro jednotlivé trhy. Kromě technických pracovníků, technologů a zájemců z řad veřejnosti, je často využívají také školy jako pomůcku při výuce.
Publikaci lze získat v tištěné podobě například na seminářích BETON UNIVERSITY. V elektronické podobě je možné příručku stáhnout nebo procházet na www.betonuniversity.cz, případně na www.transportbeton.cz.
 
Příručka technologa – BETON.
Českomoravský beton, a. s., 2013, 292 strany, zdarma.