Knihy

Panelová sídliště v Československu 1953–1989: Když se utopie stane skutečností

Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae vydalo knihu Lucie Zadražilové Panelová sídliště v Československu 1953–1989: Když se utopie stane skutečností. Kniha vychází v edici Kontexty.

Publikace nastiňuje souvislosti a východiska výstavby panelových sídlišť. Ukazuje, jak se v prostředí poválečného Československa proměnila utopická myšlenka avantgardy poskytnout všem lidem bez rozdílu kvalitní bydlení a jak politické, ekonomické a společenské dění v 50. až 80. letech ovlivnilo podobu a fungování panelových sídlišť. Dnes na nich žijí více než tři milióny obyvatel České republiky a ukazuje se, že i do budoucna některá z nich mohou být zajímavou formou bydlení. Svébytnou částí knihy, nikoli pouhou ilustrací textu, je cyklus fotografií Jaromíra Čejky zachycující každodenní život na Jižním Městě na začátku 80. let. Čejkovy snímky v tomto rozsahu nebyly dosud nikdy publikovány.
Publikace bude v prodeji od 21. května v obchodě ve vestibulu UPM a v distribuci.
 
Zadražilová, Lucie: Panelová sídliště v Československu 1953–1989 – Když se utopie stane skutečností.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Praha 2014, 144 strany, 250 Kč.
zpráva UPM