Knihy

Ochranné hráze na vodních tocích

Povodně jsou v našich zemích naštěstí asi jedinou opravdu vážnou hrozbou ze strany přírodních živlů. Mezi nejčastější způsoby, jak ochránit obce, patří hráze a valy podél vodních toků.
Na jejich spolehlivost má hlavní vliv konstrukční řešení a také pravidelná údržba. Mezi nejčastější příčiny selhání, které mohou mít tragické následky, patří přelití a vnitřní eroze. Poslední souhrnná publikace na toto téma u nás vyšla v roce 1982. Kniha, kterou vydává Grada, tuto mezeru zaplňuje. Je zároveň certifikovanou metodikou pro danou problematiku a přináší podklady pro návrh, výstavbu, provoz a opravy ochranných hrází.
Autor si klade za cíl poskytnout podklad pro volbu návrhových parametrů. V textu jsou zapracována právní ustanovení i normové požadavky, text vychází z nových poznatků u nás i v zahraničí. Publikace je určena projektantům, správcům toků, prováděcím firmám i studentům vysokých škol. Kniha zevrubně probírá celou problematiku od návrhu přes stavební řešení, poruchy, druhy ohrožení, provoz až po zesilování a zebezpečení v případě povodní. Praktický je velmi podrobný výčet literatury a souvisejících norem a předpisů.
 
Říha, Jaromír: Ochranné hráze na vodních tocích. Grada Publishing, a. s., Praha 2010, 224 strany, 349 Kč.
 
mi