Dřevěné a montované konstrukce, Knihy

Novinka! Akustický katalog Knauf

Nový Akustický katalog Knauf navazuje na úspěšnou publikaci Knaufu Zesilte ticho a obsahuje kompletní problematiku stavební akustiky pro systémy Knauf. Vedle minimální nutné teorie v něm naleznete hlavně opravdu velké množství prakticky orientovaných nástrojů či hodnot pro kvalitní návrh akustického standardu v budovách. Určen je především pro projektanty, ale i realizační firmy nebo investory jako pomůcka obsahující ucelené informace pro návrhy a realizace připravovaných projektů. Katalog je členěn na dvě funkční části – akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku.

Hodnotová část vzduchových neprůzvučností je rozšířena o dosud nepublikované konstrukce či provedení, jako jsou napojení příček na fasády, vzduchové neprůzvučnosti šachtových stěn či vliv elektrokrabic na neprůzvučnost příček.

Rozšířila se paleta příček a předsazených stěny o některé akusticky hodnotnější konstrukce. Pro předpověď skutečných hodnot vzduchových neprůzvučností se potom mimořádně hodí přehled vážených normovaných rozdílů hladin pro boční přenosy pro jednotlivé typy detailů. Jednoduše řečeno přenosy hluku navazujícími konstrukcemi.

Kapitola Predsazené stěnyVýpočet vážené vzduchové neprůzvučnostiPříklad openspace – výpočet prostorové akustiky

V části prostorové akustiky kromě jiného naleznete příklady návrhů pohltivých konstrukcí Knauf pro různé druhy interiérů tak, aby byly jejich přednosti co nejlépe využity. Samozřejmostí jsou hodnoty pohltivostí pro jednotlivé materiály.

Na webu Knauf si můžete prohlédnout a stáhnout i on-line verzi katalogu. Její další část, nový Kalkulátor prostorové akustiky, najdete na www.knauf.cz/vypocet-akustiky. Poměrně jednoduchým způsobem umožňuje velmi rychle vytvořit předběžný návrh opatření pro snížení hladiny hluku nebo dozvuku podle toho, co si vyberete. Při změně materiálu okamžitě vidíte jeho vliv na akustickou pohodu místnosti a tím umožňuje ověřit velký počet variant v krátkém čase. Výsledek je možné si vytisknout do formátu PDF a použít ho v dalším průběhu stavby.

Akustický katalog Knauf

Nový Akustický katalog Knauf obsahuje rozsáhlé a vlastně nikdy nekončící výsledky výzkumu a vývoje firmy Knauf v oblasti lehkých konstrukcí. Bez zkušeností ze základního a pro nás běžné smrtelníky tedy často nepochopitelného výzkumu, by tento katalog nikdy nemohl vzniknout. Jako příklad uveďme třeba měření rezonančních kmitočtů jednotlivých typů desek. Nicméně právě tento výzkum nám umožňuje předběžně navrhovat s velkou přesností i konkrétní stavební detaily i situace. Otevřete si tedy Akustický katalog, zesilte si ticho a odpověď, jak toho docílit na stavbě, na sebe nenechá dlouho čekat.

Miroslav Nyč,
vedoucí produktmanagementu Knauf Praha, spol. s r. o.